HINOWA - strojevi za rad na visini

Mali, ali moćan

HINOWA strojevi za rad na visini poznati su po svojim dimenzijama, jer mogu izvoditi radove na visini čak i na drugim strojevima nedostupnim mjestima. Imamo i gusjeničaste pristupne platforme, dumpere i mini dumpere za gradilišta, te multi uslužne gusjeničaste viličare.

Dogovorite demonstraciju na +385 1 33 35 675 ili e-mailom

Još nudimo:

hinowa lightlift 1472
hinowa lightlift 1472