Kamionske košare

Dovezite se s timom na radnu lokaciju ili gradilište, pa ih podignite na visine do 24.40 metara i obavite što treba.​

z19 kamionska košara

Z19

Z19 Kamionska košara Karakteristike stroja: Radna visina 19 m Visina

Detalji »