Samohodne teleskopske košare

Idu na veće visine od škarastih, ali mogu podići maksimalno jednog do tri radnika.