CTE ZED 20 C

CTE ZED 20 C – Hidraulična teleskopska košara na kamionu (“B” kategorija)

Karakteristike stroja:

Radna visina 20 m
Visina stajanja 18 m
Nosivost košare 200 kg
Max. bočni doseg 9,2 m
Dimenzije košare 1,3 x 0,6 m
Okretanje košare +/- 65°
Okretanje nadogradnje 360°
Širina stabiliziranog stroja 3,26 m
Širina kamiona 2,20 m
Dužina stroja 6,55 m
Visina stroja 2,56 m
Težina stroja 3.500 kg
CTE ZED 20 C

CTE ZED 20 C

CTE ZED 20 C

Interesira vas najam ovog stroja?