NISSAN CABSTAR 21/2/9 HQ

NISSAN CABSTAR 21/2/9 HQ – Hidraulična teleskopska košara na kamionu Nissan (‘B’ kategorija)

KARAKTERISTIKE STROJA:

Radna visina 20,50 m
Visina stajanja 18,50 m
Nosivost košare 230 kg
Max. bočni doseg 9 m
Dimenzije košare 1,4 x 0,7 m
Okretanje košare +/- 90°
Okretanje nadogradnje Constantly 360 °
Širina stabiliziranog stroja 2,91 m
Širina kamiona 2,20 m
Dužina stroja 6,42 m
Visina stroja 2,87 m
Kamion Nissan Cabstar 35.12
Težina stroja 3.500 kg
NISSAN CABSTAR 21/2/9 HQ

NISSAN CABSTAR 21/2/9 HQ

NISSAN CABSTAR 21/2/9 HQ

Interesira vas najam ovog stroja?