SAMOHODNA PODIZNA PLATFORMA FARAONE ELEVAH 80 MOVE

Samohodna električna podizna platforma FARAONE ELEVAH 80 MOVE

Proizvođač: FARAONE
Tip: ELEVAH 80 MOVE

Uvoznik i ovlašteni servis za Hrvatsku: Visina Dir d.o.o.

Radna visina: 7,75 m
Visina poda podignute platforme: 5,75 m
Nosivost platforme za operatera: 200 kg
Dimenzije košare za operatera: 770 x 790 mm
Širina stroja: 0,78 m
Visina stroja: 1,99 m
Dužina stroja: 1.28 m
Težina stroja: 640 kg

Upit o proizvodu