Isporuka: skid loader LOCUST 904

skid loader LOCUST 904

Novi skid loader LOCUST 904 slikan ispred poslovnice Osijek prije isporuke kupcu Arator d.o.o., hvala na povjerenju !
Proizvođač: WAY INDUSTRIES, a.s.
Uvoznik i ovlašteni servis za Hrvatsku: Visina DIR d.o.o.

Garancija: 2 godine ili 1.800 radnih sati

Strojevi LOCUST imaju preko 40 raznih alata (nastavaka) namjenjenih za djelatnosti niskogradnje, visokogradnje, poljoprivrede i sl.

Više informacija o našoj ponudi strojeva možete dobiti na: